Giới thiệu nội dung

15 Nguyên Tắc Vàng Về Phát Triển Bản Thân khích lệ chúng ta thức dậy và tiến lên, cho ta thấy sự thay đổi chỉ xảy ra khi tích cực nuôi dưỡng nó và xác định các chiến lược để phát triển trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của chính mình. John C maxwell là tác giả có nhiều đầu sách bán chạy nhất của New York Times, Wall Street Journal và Business Week. Hàng năm ông đều được mời diễn thuyết cho các công ty Fortune 500, các nhà lãnh đạo và các tổ chức đa dạng như Học viện Quân sự Hoa Kỳ West Point và Liên đoàn Bóng đá Quốc gia.

Dành cho

- Những ai có hứng thú tìm hiểu kỹ năng lãnh đạo
- Những người có chiều sâu suy nghĩ về cuộc đời
- Các doanh nhân đang học cách phát triển sự nghiệp
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày