Giới thiệu nội dung

Cuốn sách Change By Design - tạm dịch “Đổi mới bằng thiết kế” gợi ý nhiều hướng giải quyết tốt hơn cho những vấn đề trong cuộc sống, bằng phương pháp phác thảo quy trình tư duy thiết kế mà các công ty sử dụng khi phát hành và cải tiến sản phẩm. Tác giả Tim Brown là CEO và Chủ tịch của IDEO. IDEO là công ty tư vấn toàn cầu đã đóng góp vào những đổi mới có tính thiết lập tiêu chuẩn như tạo ra con chuột đầu tiên cho Apple và Palm V. Ông đã tư vấn cho các giám đốc điều hành cấp cao và hội đồng quản trị của nhiều công ty trong danh sách Fortune 100 và xây dựng cũng như duy trì chiến lược quan hệ khách hàng với các tập đoàn như Microsoft, PepsiCo, Procter & Gamble và Steelcase.

Dành cho

- Những người làm công việc đòi hỏi tư duy sáng tạo và phát kiến
- Những người có mong muốn tìm ra một con đường tối ưu hơn nhằm giải quyết những vấn đề trong xã hội
- Những nhà lãnh đạo kinh doanh muốn truyền cảm hứng về văn hóa làm việc với tư duy sáng tạo và phát kiến trong doanh nghiệp của mình.
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày