Giới thiệu nội dung

Chủ Nghĩa Khắc Kỷ là triết lý sống do Zeno xứ Citium sáng lập vào những năm 300 TCN tại Athens, Hy Lạp. Theo dòng lịch sử, nó được những hậu duệ của ông áp dụng và phát triển theo những chủ trương khác nhau. Trong phạm vi cuốn sách, tác giả tập trung vào triết lý của các triết gia Khắc Kỷ La Mã: nhấn mạnh vai trò của sự bình thản, phân tích những kỹ thuật tâm lý giúp con người đạt đến và duy trì sự bình thản trong cuộc sống. William B. Irvine là giáo sư triết học tại Đại học Wright State, Hoa Kỳ. Ông là tác giả của 7 cuốn sách về chủ đề triết học và là cây viết cho những tờ báo lớn như Huffington Post, Salon, Time và BBC.

Dành cho

- Những người muốn tìm kiếm sự bình thản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu
- Những người nhận ra mình đang thiếu một triết lý sống nhất quán
- Những người đã có một triết lý sống nhưng muốn tìm hiểu thêm triết lý sống Khắc Kỷ
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày