Giới thiệu nội dung

Cuốn sách Dẫn Dắt Người Dùng lý giải cho chúng ta câu chuyện thành công của những sản phẩm dẫn đầu thế giới, điển hình như điện thoại thông minh. Điều gì đã khiến các sản phẩm này định hình thói quen của chúng ta, tại sao chúng lại đóng vai trò quan trọng? Quyển sách còn hé lộ cho chúng ta mô hình thành công đằng sau các sản phẩm này. Nir Eyal là một tác giả, giáo viên và là nhà cố vấn cho những người khởi nghiệp và các doanh nghiệp khác liên quan đến việc thiết kế sản phẩm thành công.

Dành cho

- Những người làm công nghệ (product design)
- Những người khởi nghiệp
- Bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn vì sao một số ý tưởng sáng tạo lại thành công trong khi số khác lại thất bại.
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày