Giới thiệu nội dung

Động Lực Chèo Lái Hành Vi khám phá điều gì đã thúc đẩy con người lao động trong suốt chiều dài phát triển, giải thích cách chúng ta chuyển từ mục đích sinh tồn cơ bản sang làm việc khi được khích lệ bởi học thuyết liên quan đến thưởng phạt – “củ cà rốt và cây gậy”. Mặc dù vẫn đang được áp dụng phổ biến, nhưng thời đại của học thuyết này cũng đã đến lúc cần được thay thế. Daniel H. Pink là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về quản lý kinh doanh. Sách của ông đã bán được hơn 2 triệu bản trên toàn thế giới và được dịch ra 35 thứ tiếng khác nhau. Khi là sinh viên trường luật Yale, ông nổi tiếng với vai trò tổng biên tập của Tạp chí Luật & Chính sách Yale. Sau khi tốt nghiệp trường Luật, ông làm việc trong lĩnh vực chính trị và chính sách kinh tế. Kinh nghiệm thực tế cùng khả năng ngôn ngữ phong phú của ông là bảo chứng cho các tác phẩm đóng mác Daniel H. Pink.

Dành cho

- Những ai muốn tìm hiểu về các nhân tố thúc đẩy con người hành động
- Những ai muốn tìm kiếm cách thức hiệu quả để tạo động lực cho mọi người cũng như bản thân mình
- Người đang mất cảm hứng làm việc
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày