Giới thiệu nội dung

Khởi Nghiệp Tinh Gọn cung cấp phương pháp tiếp cận thực tế để xây dựng doanh nghiệp. Cụ thể là cách sử dụng sự xác thực, tìm ra mô hình lợi nhuận và tạo ra động cơ tăng trưởng. Tác giả Eric Ries là một doanh nhân và là người sáng tạo ra phương pháp Khởi Nghiệp Tinh Gọn. Phương pháp này đã trở thành một phong trào toàn cầu trong kinh doanh, được các cá nhân và công ty trên thế giới áp dụng. Đồng thời, phương pháp luận này còn là nguồn cảm hứng giúp ông tìm ra LTSE (Long-Term Stock Exchange) cũng như viết nên cuốn sách Hướng Dẫn Của Nhà Lãnh Đạo (The Leader’s Guide) và Con Đường Khởi Nghiệp (The Startup Way).

Dành cho

- Những ai quan tâm đến khởi nghiệp hoặc đang bắt đầu phát triển doanh nghiệp riêng
- Những ai hứng thú với việc phát triển sản phẩm một cách nhanh chóng và thử nghiệm chúng
- Những nhà sáng lập, nhà quản lý và nhân viên trong các công ty công nghệ
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày