Giới thiệu nội dung

Thông qua bốn quy tắc đơn giản có thể áp dụng vào thực tế, cuốn sách Làm Ra Làm, Chơi Ra Chơi đề cập đến những lợi ích và hướng dẫn các bước thực hành làm thế nào để tập trung làm việc, tránh xao nhãng và tự kỷ luật. Tác giả Cal Newport là phó giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Georgetown và là tác giả của 6 cuốn sách. Cal Newport bắt đầu viết blog Study Hacks vào năm 2007, nơi anh kể về “cách thực hiện công việc hiệu quả, có giá trị và ý nghĩa trong thời đại kỹ thuật số ngày càng bị phân tâm”. Năm 2017, Newport bắt đầu ủng hộ “chủ nghĩa tối giản trong thời đại kỹ thuật số” và xuất bản cuốn sách về chủ đề này hai năm sau đó.

Dành cho

- Những người đang nỗ lực tập trung vào các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng nhận thức.
- Những ai hàng ngày bị “ngợp” trong hàng tá email, mạng xã hội, công nghệ.
- Những cá nhân trong thị trường lao động có mong muốn học hỏi những công cụ hỗ trợ nâng cao năng suất làm việc.
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày