Giới thiệu nội dung

Metahuman (Người Tỉnh Thức) cho thấy cách tiếp cận tiềm năng vô hạn của bạn bằng cách khám phá một mức độ cao hơn của sự nhận thức xung quanh những giới hạn trong thực tế hằng ngày. Tác giả Deepak Chopra là một tác giả người Mỹ gốc Ấn và là người ủng hộ các phương pháp điều trị thay thế. Là một nhân vật nổi bật trong phong trào chuyển đổi Thời đại Mới. Những tác phẩm, bao gồm sách và video đã đưa ông ấy trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực y học điều trị thay thế.

Dành cho

- Người đang tự tìm hiểu về cuộc sống của chính mình
- Những người mới tập thiền muốn áp dụng điều đã học vào trong cuộc sống
- Những người bình thường muốn mở khóa tiềm năng bản thân nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày