Giới thiệu nội dung

Ngày Xưa Có Một Con Bò được đánh giá là cuốn sách nổi bật nhất của Camilo Cruz. Tác phẩm được trao giải thưởng Sách Latin cho hạng mục Self-help hay nhất bằng tiếng Tây Ban Nha vào năm 2004, và đã được dịch ra 12 ngôn ngữ. Tiến sĩ Camilo Cruz là nhà chiến lược, nhà đào tạo doanh nghiệp, tác giả của hơn 30 cuốn sách và đồng thời là diễn giả có ảnh hưởng tại Mỹ, châu u, châu Á và châu Mỹ Latin trong lĩnh vực cải thiện hiệu suất làm việc để đạt đến thành công dành cho cá nhân và tổ chức. Một số khách hàng nổi tiếng đã hợp tác với ông bao gồm Goodyear, AT & T, 3M và Coca-Cola.

Dành cho

- Những người chưa nhận ra những hạn chế đang kìm hãm cuộc đời mình
- Những người đã nhận ra nhưng chưa biết cách khắc phục được những hạn chế ấy
- Những người tin rằng mình không có hạn chế nào cả
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày