Giới thiệu nội dung

Nghịch Lý Quyền Lực định nghĩa khái niệm quyền lực bằng một cách mới vô cùng thú vị, từ đó, giúp chúng ta hình thành các mối quan hệ, không gian làm việc cũng như thiết lập một xã hội tốt hơn và bình đẳng hơn. Tác giả Dacher Keltner là giáo sư tâm lý học tại Đại học California, Berkeley - nơi ông chỉ đạo dự án Phòng Thí Nghiệm Tương Tác Xã Hội Berkeley. Ông cũng là người sáng lập và trưởng khoa của Greater Good Science Center và là người dẫn chương trình podcast Khoa Học Về Hạnh Phúc (The Science of Happiness).

Dành cho

- Những độc giả hứng thú với sự biến chuyển của quyền lực
- Nhân sự mong muốn có thêm sức ảnh hưởng trong công ty
- Những người điều hành muốn bảo vệ quyền lực
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày