Giới thiệu nội dung

Nguyên Lý 80/20 giúp nâng cao hiệu quả công việc bằng cách chỉ rõ ra rằng: Không phải tất cả các yếu tố đầu vào đều cho ra kết quả giống nhau. Từ đó, giới thiệu Nguyên lý Pareto. Richard Koch đã xuất bản hơn 20 cuốn sách trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình. Ông nghỉ hưu ở tuổi 40 nhưng cũng không hề thong thả, ngược lại hiện giờ còn khá bận rộn khi vừa là một nhà văn kiêm diễn giả, là nhà đầu tư kiêm cố vấn cho các công ty như Filofax và Plymouth Gin.

Dành cho

- Những ai muốn làm việc hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hơn
- Những ai muốn rảnh rỗi nhiều hơn và sống hạnh phúc hơn
- Những người mong tạo ra giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp của mình và xã hội
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày