Giới thiệu nội dung

Nhà Lãnh Đạo Xuất Chúng giúp chúng ta trở thành người lãnh đạo hiệu quả bằng cách phát huy điểm mạnh của nhóm và chấn chỉnh những người quản lý chỉ chăm chăm hạ bệ người khác. Liz Wiseman là một tác giả người Mỹ, cũng đồng thời là Giám đốc điều hành của Wiseman Group, công ty chuyên nghiên cứu và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Cô đã thực hiện nhiều nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực lãnh đạo và trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều bài viết cho Harvard Business Review, Fortune, cùng nhiều tạp chí kinh tế khác. Công ty của cô đã tư vấn và đào tạo cho rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ. Liz có tên trong bảng xếp hạng Thinkers50 và vào năm 2019 được công nhận là nhà tư tưởng lãnh đạo hàng đầu trên thế giới.

Dành cho

- Các nhà quản lý, các chuyên gia lãnh đạo đội nhóm đang tìm cách đánh thức tài năng của các thành viên
- Những ai đang tìm hiểu về động lực của lãnh đạo
- Những nhân viên đang lo lắng về phong cách lãnh đạo của cấp trên
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày