Giới thiệu nội dung

Óc Sáng Suốt của tác giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần mang đến cho người đọc những chỉ dẫn cụ thể để ai cũng có thể áp dụng rồi tự mình hoàn thiện hơn mỗi ngày trong nhận thức và tư duy. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (1907- 1998) là một học giả lớn của thế kỷ 20 với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Sách ông viết hướng đến việc tạo nền tảng tư duy cho người đọc vững vàng trong suy nghĩ, chủ động trong việc tiếp nhận thông tin và không ngừng học hỏi để nới rộng giới hạn bản thân. Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến: Óc Sáng Suốt, Thuật Tư Tưởng, Tôi Tự Học.

Dành cho

- Những ai muốn bồi đắp kỹ năng tư duy
- Những ai đang tìm hiểu cách vận hành của các bộ óc thiên tài
- Những ai muốn muốn thoát khỏi sự chi phối của những ám thị đám đông
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày