Giới thiệu nội dung

Phớt Lờ Tất Cả Và Bơ Đi Mà Sống chỉ ra 40 cách giúp người sáng tạo được bộc lộ cái tôi nghệ sĩ. Bằng cách kiểm soát các tác phẩm của mình, không bán rẻ nghệ thuật và từ chối ép mình vào khuôn mẫu mà thế giới mong muốn. Tác giả Hugh MacLeod đã vẽ về cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh trong hơn ba mươi năm. Các tác phẩm của Hugh luôn phản ánh một niềm tin cốt lõi: nghệ thuật có sức mạnh thay đổi hoạt động kinh doanh. Hình ảnh là phương tiện thể hiện ý tưởng, tầm nhìn, niềm tin, văn hóa và mục đích nhanh hơn, tốt hơn và sâu sắc hơn bất kỳ phương thức giao tiếp kinh doanh nào khác.

Dành cho

- Người nghệ sỹ đầy khát khao cũng như các loại hình sáng tạo khác
- Những ai đang phải đối mặt với rào cản sáng tạo (creative block)
- Những ai đang muốn bỏ việc để trở thành nghệ sỹ
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày