Giới thiệu nội dung

Tâm Lý Học Đám Đông của tác giả người Pháp Gustave Le Bon khai mở cho người đọc bản đồ tư duy của đám đông, nhờ đó, có thể lựa chọn phương thức tác động hiệu quả khi cần. Mặc dù tốt nghiệp trường y nhưng nhà tâm lý học, xã hội học Gustave Le Bon (1841 – 1931) lại đi sâu nghiên cứu đề tài chính trị xã hội. Ông nổi tiếng với những công trình như “Những quy luật tâm lý về sự tiến hóa của các dân tộc”, “Tâm lý học đám đông”, “Cách mạng Pháp và tâm lý học của các cuộc cách mạng”.

Dành cho

- Những ai làm việc trong lĩnh vực truyền thông
- Những ai muốn trở thành chuyên gia xử lý khủng hoảng
- Những ai đang trên con đường trở thành một cá nhân có ảnh hưởng trong xã hội
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày