Giới thiệu nội dung

Tantra là cách tiếp cận với nguyên lý cơ bản: Thế giới là một thể, không bị phân chia thành thấp hơn hay cao hơn. Tantra cho rằng mọi thứ đều như vậy: cuộc sống và cái chết, ngày và đêm, yêu và ghét… Tantra không lên án điều gì. Tầm nhìn Tantra hướng đến một tôn giáo không có tu sĩ, không có tổ chức, không phá hủy cá nhân mà tôn trọng cá nhân - tôn trọng sâu sắc mọi người đàn ông và đàn bà bình thường trên thế gian. Osho là một trong những nhà huyền môn nổi tiếng bậc nhất thế kỷ 20. Những giáo huấn của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên nhiều khía cạnh, từ sự tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, những vấn đề chính trị - xã hội cấp thiết, cho đến những mối quan tâm về tinh thần của thời đại chúng ta. Với trí huệ, sự hài hước cùng nghệ thuật kể chuyện tài tình, ông dẫn dắt người đọc tìm hiểu những khái niệm triết học phức tạp một cách rõ ràng và thông suốt.

Dành cho

- Những người quan tâm đến tâm linh, tôn giáo, huyền học
- Những người muốn thấu hiểu bản thân
- Những người muốn xây dựng các mối quan hệ một cách sâu sắc
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày