Giới thiệu nội dung

Phát triển tư duy học hỏi với Thay Đổi Câu Hỏi, Thay Đổi Cuộc Đời – cuốn sách có thể cách mạng hoá cuộc đời bạn chỉ với những câu hỏi đơn giản. Tác giả sách - Tiến sĩ Marilee Adams là một chuyên viên khai vấn doanh nghiệp, nhà điều hành và diễn giả chuyên nghiệp. Cô là chủ tịch và là người sáng lập của tổ chức tư vấn, huấn luyện và giáo dục Inquiry Institut . Đồng thời cô cũng là người khởi xướng phương pháp Question Thinking. Đồng tác giả - Tiến sĩ Marshall Goldsmith là chuyên viên điều hành và tác giả của nhiều tác phẩm quản lý giáo dục. Ông từng được xếp hạng là nhà khai vấn doanh nghiệp số 1 thế giới.

Dành cho

- Những ai đang mất phương hướng trong cuộc sống
- Những người không xác định được bản thân và cảm thấy mệt mỏi với mọi chuyện xung quanh
- Những ai muốn mở khoá khả năng sáng tạo và nhìn nhận tình huống
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày