Giới thiệu nội dung

Cuốn sách Thiền có thể khơi mở cho bạn đọc hiểu hơn về nguồn gốc và sự phát triển của bộ môn Thiền qua hàng thế kỷ. Tác giả cho rằng tương lai của nhân loại sẽ đến gần hơn với cách tiếp cận của Thiền, bởi vì sự gặp gỡ giữa phương Đông và phương Tây có thể xảy ra thông qua một thứ giống như Thiền - cái trần tục mà thoát tục. Thiền được xem là một sự nở hoa của ý thức. Osho là một trong những nhà huyền môn nổi tiếng bậc nhất thế kỷ 20. Những giáo huấn của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên nhiều khía cạnh, từ sự tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, những vấn đề chính trị - xã hội cấp thiết, cho đến những mối quan tâm về tinh thần của thời đại chúng ta. Với trí huệ, sự hài hước cùng nghệ thuật kể chuyện tài tình, ông dẫn dắt người đọc tìm hiểu những khái niệm triết học phức tạp một cách rõ ràng và thông suốt.

Dành cho

- Những người quan tâm đến Thiền, về bản chất nguyên thủy và sự phát triển của bộ môn này
- Những người quan tâm đến tâm linh, tôn giáo, huyền học
- Những người muốn khám phá cách kết nối với những điều sâu bên trong mình
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày