Giới thiệu nội dung

Thuật Tư Tưởng của tác giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần trình bày về cách một tư tưởng được khơi gợi rồi “đóng đinh” trong suy nghĩ, từ đó hướng dẫn người đọc hình thành thói quen cẩn trọng đánh giá mọi quan điểm trước khi đặt để niềm tin. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (1907- 1998) là một học giả lớn của thế kỷ trước với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Sách ông viết hướng đến việc tạo nền tảng tư duy cho người đọc vững vàng trong suy nghĩ, chủ động trong việc tiếp nhận thông tin và không ngừng học hỏi để nới rộng giới hạn bản thân. Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến: Óc Sáng Suốt, Thuật Tư Tưởng, Tôi Tự Học.

Dành cho

- Những ai muốn phát triển tư duy phản biện
- Những ai muốn bồi đắp kỹ năng tư duy
- Những ai muốn học cách lập luận thuyết phục
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày