Giới thiệu nội dung

Tốc Độ Của Niềm Tin không chỉ giải thích về nền kinh tế dựa trên niềm tin mà còn hướng dẫn bạn cách trau dồi niềm tin tuyệt đối vào bản thân và các mối quan hệ xã hội. Cuốn sách cũng đồng thời chỉ ra 3 bên liên quan mà bạn cần hiểu rõ khi điều hành một doanh nghiệp. Stephen Richards Covey là một tác giả phi hư cấu lỗi lạc người Mỹ. Ông là một người đa tài - một doanh nhân thành đạt, một nhà giáo dục và một diễn giả có ảnh hưởng đến công chúng. Ông là tác giả của một trong những cuốn sách kinh doanh có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX, có tựa đề Bảy Thói Quen Để Thành Đạt.

Dành cho

- Những ai đang gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác
- Những người mong muốn người khác đặt niềm tin vào họ
- Người lãnh đạo mong muốn tạo nên sự ảnh hưởng đối với cấp dưới của mình
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày