Giới thiệu nội dung

Tôi Tự Học của tác giả Thu Giang – Nguyễn Duy Cần chia sẻ những phương pháp tác giả sử dụng để tự học trong suốt cuộc đời mình. Thông qua những vấn đề thuộc về bản chất của sự học, người đọc có thể dễ dàng tự rút ra những kinh nghiệm tự học phù hợp với bản thân. Thu Giang - Nguyễn Duy Cần (1907 - 1998) là một học giả lớn của thế kỷ trước với nhiều tác phẩm có giá trị cao. Sách ông viết hướng đến việc tạo nền tảng tư duy cho người đọc, giúp họ vững vàng trong suy nghĩ, chủ động trong việc tiếp nhận thông tin và không ngừng học hỏi để nới rộng giới hạn bản thân. Những tác phẩm nổi tiếng của ông có thể kể đến: Óc Sáng Suốt, Thuật Tư Tưởng, và Tôi Tự Học.

Dành cho

- Những ai đang đi tìm ý nghĩa của việc học
- Những ai đang tìm kiếm phương pháp tự học hiệu quả
- Những ai muốn rèn luyện khả năng tuy duy phản biện
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày