Giới thiệu nội dung

Cuộc hành trình tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống đòi hỏi người tham dự phải trang bị cả thân và tâm để được giải thoát khỏi “cái Ngã”. Con người có tâm để nhận biết, tổng kết, phân loại, và thân để cảm nhận. Khi chúng ta có thể giải thoát khỏi các phản ứng tình cảm và chỉ trú ngụ trong lòng từ bi, tâm ta sẽ rộng mở để đón nhận những sự thật vĩ đại về ý nghĩa của vũ trụ. Càng hướng về những sự thật này, chúng ta càng dễ đạt đến sự giải thoát tâm linh. Ni sư Ayya Khema (1923 - 1997) có cha mẹ theo đạo Do Thái. Pháp danh của Ni sư có nghĩa là “An lành và Yên ổn”. Ni sư là một trong những người tiên phong trong việc tranh đấu cho nữ giới trong tăng đoàn, và là tác giả của khoảng 25 đầu sách về thiền và giáo lý của Đức Phật. Quyển Vô Ngã, Vô Ưu là một trong những quyển sách về Phật giáo bán rất chạy ở Mỹ, và đã được giải thưởng Christmas Humphrey dành cho sách tôn giáo hay nhất trong năm 1988.

Dành cho

- Những ai gặp tình trạng căng thẳng thường trực và muốn học cách cân bằng suy nghĩ, cảm xúc
- Những ai muốn tìm hiểu về thiền và giáo lý Đức Phật
- Những ai muốn tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày