Giới thiệu nội dung

Xây Dựng Để Trường Tồn khảo sát sự thành công phi thường của 18 tập đoàn hàng đầu thế giới và những ý tưởng đã giúp họ phát triển trong suốt một thế kỷ. Jim Collins tốt nghiệp trường kinh doanh Stanford, ông là một nhà nghiên cứu, tác giả, diễn giả và nhà tư vấn người Mỹ, tập trung vào chủ đề quản lý kinh doanh và tăng trưởng bền vững. Đồng tác giả Jerry I. Porras là một nhà lý luận tổ chức người Mỹ. Ông lấy bằng Tiến sĩ tại Đại học California, Los Angeles năm 1974 và là Giáo sư Danh dự về hành vi tổ chức và thay đổi tại Trường Đại học Kinh doanh của Đại học Stanford.

Dành cho

- Những ai quan tâm đến bí mật thành công của những công ty đã trường tồn hàng thế kỷ
- Những ai muốn áp dụng những bí mật đó cho doanh nghiệp, tổ chức của mình
- Những ai muốn tìm thấy các giá trị, tiến bộ và đổi mới vượt bậc cho công ty
Khám phá tất cả Tóm tắt sách trên ứng dụng
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày