Giới thiệu nội dung

Thành công không chỉ là thành quả của sự thông minh và cũng không chỉ xuất phát từ bản thân con người bạn, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào những mối quan hệ khác quanh bạn. Làm sao để nhận biết và xây dựng mối quan hệ với những người có thể luôn sát cánh bên bạn những lúc bạn cần, vào những thời điểm bạn muốn? Ai Che Lưng Cho Bạn của đồng tác giả Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, là sách nói đầu tiên nhất chuyển tải thông điệp “hãy để người khác giúp bạn” tập hợp những phương thức thay đổi hành vi thành công nhất trên thế giới giúp bạn xây dựng nhanh chóng các mối quan hệ cần thiết tạo nên sự khác biệt để đạt được thành công trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống.

Dành cho

- Bất kỳ ai muốn biết điều gì tạo nên những kết nối có ý nghĩa.
- Bất kỳ ai muốn biết cách đạt được mục tiêu của họ.
- Những người thích tìm hiểu những lời khuyên về sự nghiệp và kỹ năng mềm.

Về tác giả

Author avatar
Keith Ferrazzi
United States

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
276/QĐ-NXBT ngày 14 tháng 12 năm 2020
Số xác nhận đăng ký xuất bản
5104-2020/CXBIPH/15-217/Tre
Số ISBN
978-604-1-17709-3
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiuể số 269/LC-NXBT ngày 29 tháng 12 năm 2020
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
179.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android