Giới thiệu nội dung

Khi đặt bút viết Bàn Về Khế Ước Xã Hội, Rousseau muốn tìm ra những nguyên lý chính đáng để thiết lập nhà nước và chính quyền dân sự. Nhà nước được thiết lập thông qua một khế ước do tất cả người dân đồng thuận, trao quyền lực chính trị cho chính quyền - những người công bộc của dân - để điều hành đất nước theo nguyện vọng và ý chí tập thể. Quyền lực chính trị của chính quyền có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào nếu chính quyền không làm đúng những chức năng được nhân dân giao phó. Bàn Về Khế Ước Xã Hội được coi là bản hoạ đồ nhằm xây dựng một thể chế dân chủ - cộng hoà, ngày nay được hiểu là một chính quyền "của dân, do dân và vì dân".

Dành cho

- Những ai có niềm tin vào tự do là điều kiện thiết yếu của con người
- Những ai đang muốn tìm hiểm thêm về Nhà nước và pháp luật
- Cho những ai muốn tìm hiểu một tác phẩm được coi như tinh hoa tư tưởng nhân loại

Về tác giả

Author avatar
Jean-Jacques Rousseau
France

Thông tin xuất bản:

Công ty phát hành
Alphabooks
Giá bán
179.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android