Giới thiệu nội dung

Làm CEO là làm một trong những công việc tốt nhất trên thế giới, một công việc cho bạn cơ hội tạo ra những thay đổi thực sự. Nhưng cuộc đời thực của hầu hết các CEO thì khắc nghiệt và rất nhiều người thấy đây là một công việc có tính đòi hỏi cao. Steve Tappin và Andrew Cave đã phỏng vấn chi tiết hơn 150 CEO hàng đầu trên thế giới để tìm hiểu những suy nghĩ của họ về sự thật của vai trò lãnh đạo, cuộc sống và kinh doanh. Bí Quyết Của CEO đưa ra những nhận định sâu sắc về việc các lãnh đạo hàng đầu ngày nay đến từ đâu và điều gì thúc đẩy, dẫn dắt họ, cũng như phương cách học nghề tốt nhất để trở thành một lãnh đạo toàn cầu. Sách nói này cũng khám phá những bí quyết để đương đầu một cách thành công với năm thực tiễn của cuộc sống mà trong tương lai sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành công của doanh nghiệp: - Là lợi từ toàn cầu hóa khốc liệt - Giải mã sự phát triển bền vững - Lướt trên làn sóng thứ ba của web - Đương đầu với cuộc khủng hoảng vốn - Tiến hành cuộc chiến thế giới lần thứ nhất giành nhân tài.

Dành cho

- Những người sắp trở thành CEO, giám đốc, quản lý trong các công ty
- Bất kỳ ai muốn học những bí quyết về kinh doanh, cuộc sống và lãnh đạo của các CEO
- Những người muốn học tư duy lãnh đạo của những CEO nổi tiếng

Về tác giả

Author avatar
Steve Tappin
United States
Author avatar
Andrew Cave
United States

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
12/QĐ-NXBT ngày 14 tháng 04 năm 2021
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1242-2021/CXBIPH/23-77/Tre
Số ISBN
978-604-1-18927-0
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 12/LC-NXBT ngày 22 tháng 04 năm 2020
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android