Giới thiệu nội dung

Công ty của bạn không bắt kịp với sự thay đổi của thị trường? Các phương pháp lãnh đạo mà bạn áp dụng mang nhiều tính bảo thủ, khiến cả hệ thống trì trệ, không ứng phó kịp khi có tình huống phát sinh? Nếu đang vướng phải những vấn đề như vậy, hãy bắt đầu tìm hiểu mô hình trong Chiến lược để dẫn đầu mà các nhà tư vấn chính trị như David Morey và Scott Miller đã áp dụng để cải tiến thành công cho các khách hang của họ như Apple, Coca-cola, Citigroup đến Verizon, Walt Disney… Cuốn sách sẽ giúp bạn đưa ra các chiến lược hiệu quả cho công ty, thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Bạn sẽ học được: (1) Kỹ năng giao tiếp xây dựng thành công được sử dụng để đào tạo các nhà lãnh đạo chính trị và CEO trên toàn thế giới (2) Những chiến lược đã được chứng minh để kiểm soát đối thoại mang tính cạnh tranh. (3) Làm thế nào để đi đến chiến thắng, v à không có gì ngoài chiến thắng cho bạn và công ty. Sách nói này mang lại những bài học thực tế trong môi trường kinh doanh toàn cầu mang tính cạnh tranh hiện nay. Nó cũng cung cấp cho bạn kinh nghiệm trên các “chiến trường” khốc liệt nhất. Hãy áp dụng những bài học ấy cho công ty của bạn để có chiến lược phù hợp và bắt kịp với sự thay đổi không ngừng của thế giới.

Dành cho

- Những người khởi nghiệp quan tâm tới vấn đề quản trị doanh nghiệp trong thời đại toàn cầu hóa.
- Những người tìm kiếm những kinh nghiệm thực tiễn ở đấu trường kinh doanh quốc tế.
- Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang tìm kiếm kiến thức cho sự hội nhập đổi mới cho doanh nghiệp của mình.

Về tác giả

Author avatar
David Morey
United States
Author avatar
Scott Miller
United States

Thông tin xuất bản:

Công ty phát hành
Bachvietbooks
Giá bán
Hội viên
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android