Giới thiệu nội dung

Ngày nay, những cá nhân sáng tạo đang là nguồn động lực mới cho sự phát triển kinh tế, mang đến sự thịnh vượng cho các công ty và các quốc gia. Ở sách nói Con Người 80/20, Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để trở thành con người 80/20, dẫn tới thành công trong công việc. Đó là cách để nhận ra sự sáng tạo của bản thân, những ý tưởng mới xuất sắc, những yếu tố sống còn để biến ý tưởng thành nguồn lợi nhuận, v.v. Con người 80/20 là những người biết nhận ra những nơi, những điểm của bản thân cần tập trung để chỉ cần nỗ lực 20% nhưng đạt được 80% kết quả và có được cuộc sống hạnh phúc thành đạt.

Dành cho

- Bất kỳ ai muốn gặt hái những kết quả tốt bằng cách thức tối ưu nhất
- Bất kỳ ai muốn có nhiều thời gian hơn và sống hạnh phúc hơn
- Những nhà lãnh đạo muốn tăng lợi nhuận của công việc kinh doanh

Về tác giả

Author avatar
Richard Koch
United Kingdom

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
273/QĐ-NXBT ngày 14 tháng 12 năm 2020
Số xác nhận đăng ký xuất bản
5104-2020/CXBIPH/19-217/Tre
Số ISBN
978-604-1-17713-0
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 266/LC-NXBT ngày 29 tháng 12 năm 2020
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android