Giới thiệu nội dung

Là ấn phẩm đặc biệt từ Đại hội Sales & Marketing Việt Nam 2018 và 2019 (VSMCamp & CSMOSummit) - bộ sách VSMCamp Books với 2 cuốn Createch: Cuộc hôn phối giữa sáng tạo và công nghệ và Miracle X - Trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số sẽ trở thành cuốn cẩm nang đầy giá trị cho những ai đang làm việc ở lĩnh vực luôn biến động không ngừng này. Createch – Cuộc Hôn Phối giữa Sáng Tạo và Công Nghệ sẽ cập nhật các xu hướng sales & marketing trong thời đại số, được biên tập bài bản với 3 chương lớn: Xu hướng mới của Sales & Marketing, Chiến lược Marketing hiện đại, và Ứng dụng Công nghệ vào thực tiễn. Createch giúp người đọc nắm bắt thông tin về xu hướng công nghệ mới nhất, hiểu rõ vai trò và vị trí của công nghệ trong chiến lược marketing hiện đại. Dưới mỗi chương là những chủ đề chuyên sâu, những case study thực tế, quan điểm mở về mối liên hệ giữa công nghệ và con người trong thời đại 4.0, những “chiêu thức” ứng dụng công nghệ vào truyền thông, quảng cáo, … Tất cả đều được thể hiện dưới góc nhìn đa chiều để người đọc tiếp nhận thông tin một cách khách quan nhất, từ đó tự tìm được câu trả lời phù hợp nhất cho mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. Những chủ đề hấp dẫn của Createch gồm: Interactive Communication – Truyền Thông Tương Tác; Insight – Huyệt Tâm Lý; Quyền lực mềm của Truyền thông; Ứng dụng Công nghệ Dự báo Hành vi và Ứng xử của Khách hàng; Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo để Cá nhân hoá Trải nghiệm Khách hàng; …

Dành cho

- Những người đang làm Sales & Marketing, muốn cập nhật những xu hướng mới nhất trong kỷ nguyên số
- Những nhà lãnh đạo muốn thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp
- Bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực Sales & Marketing

Về tác giả

Author avatar
Nhiều tác giả
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Công ty phát hành
Lê Media
Giá bán
Hội viên
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android