Giới thiệu nội dung

Ngày nay, trước những khủng hoảng sâu sắc và phức tạp trong đời sống tinh thần, đạo đức học ngày càng trở thành trọng tâm đáng chú ý của sinh hoạt triết học. Trong rất nhiều nền đạo đức học khác nhau, đạo đức học Kant giữ vai trò đặc biệt quan trọng và được chú ý đặc biệt không chỉ vì nó có ảnh hưởng sâu rộng trong nghị luận đạo đức học, mà còn hứa hẹn mang lại những lời giải hữu ích và kịp thời cho những vấn đề bức xúc do xã hội đặt ra. Việc xây dựng ý thức đạo đức và lương tâm cá nhân giúp con người không chỉ không dám làm việc xấu (vì sợ luật pháp trừng phạt) và không thể làm (vì có cơ chế phòng vệ nghiêm ngặt) mà còn không muốn làm do động lực nội tâm. Vậy, đạo đức học tâm ý (Gesinnungsethik) của Kant có những đặc điểm gì? Cái Thiện luân lý là gì? Thế nào là nghĩa vụ? Đặc biệt, Mệnh lệnh nhất quyết nổi tiếng của Kant - hiểu như là quy luật nền tảng của luân lý/đạo đức, được phát biểu qua nhiều công thức khác nhau ra sao? Immanuel Kant - Đặt Cơ Sở Cho Siêu Hình Học Về Đức Lý sẽ giải đáp những vấn đề cơ bản này cho quý thính giả.

Dành cho

- Những người yêu thích triết học
- Những người muốn tìm hiểu về trường phái triết học đạo đức của Kant
- Những người yêu thích triết gia Immanuel Kant

Về tác giả

Author avatar
Immanuel Kant
Germany

Thông tin xuất bản:

Công ty phát hành
BÙI VĂN NAM SƠN
Giá bán
479.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android