Giới thiệu nội dung

Quyển sách tiết lộ cách thức giúp chúng ta làm ít, được nhiều, trả ít thuế và luôn thoải mái về tiền bạc. Bạn có từng tự hỏi tại sao một số nhà đầu tư kiếm được nhiều mà ít gặp rủi ro còn hầu hết nhà đầu tư khác chỉ đạt mức hòa vốn, tại sao đa số người đi làm công chuyển từ việc này sang việc khác còn một số lại bỏ hẳn và bắt đầu xây dựng công ty riêng,... Dạy Con Làm Giàu - Tập 2 sẽ là bước khởi đầu cho những ai quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân - những quan điểm mới về đồng vốn và cách sử dụng tiền hiệu quả.

Dành cho

- Bất cứ ai muốn vượt ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm thế giới riêng, đạt được tự do tài chính
- Bất cứ ai muốn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc đời
- Bất cứ ai muốn học cách quản lý tài chính cá nhân

Về tác giả

Author avatar
Robert T. Kiyosaki
United States

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
251/QĐ-NXBT ngày 23 tháng 11 năm 2020
Số xác nhận đăng ký xuất bản
2690-2020/CXBIPH/4-126/Tre
Số ISBN
978-604-1-17055-1
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 244/LC-NXBT ngày 15 tháng 12 năm 2020
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android