Giới thiệu nội dung

Đây là một tác phẩm khác của tác giả bộ sách nổi tiếng Dạy Con Làm Giàu. Trong cuốn sách này, Robert T. Kiyosaki sẽ chỉ ra cho bạn thấy lý do tại sao cần phải gây dựng doanh nghiệp riêng của mình và chính xác đó là doanh nghiệp gì. Tuy nhiên, đây không phải là việc thay đổi loại hình doanh nghiệp hiện có mà là thay đổi chính bản thân bạn. Ông cũng chia sẻ cho thính giả biết cách thức để giúp doanh nghiệp trở nên hoàn hảo, và để doanh nghiệp phát triển thì bản thân mình cũng phải phát triển theo.

Dành cho

- Những ai đang muốn xây dựng doanh nghiệp cho riêng mình.
- Những ai muốn phát triển doanh nghiệp.

Về tác giả

Author avatar
Robert T. Kiyosaki
United States

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
42/QĐ-NXBT ngày 07 tháng 09 năm 2021
Số xác nhận đăng ký xuất bản
2798-2021/CXBIPH/2-160/Tre
Số ISBN
978-604-1-19327-7
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 42/LC- NXBT ngày 11 tháng 10 năm 2021
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android