Giới thiệu nội dung

Nhiều người khó khăn, đau khổ, thậm chí quằn quại, chết dần chết mòn vì yêu nhưng tác giả lại nói rằng: Không Gì Dễ Bằng Yêu. Trong cuốn sách này, tác giả chia sẻ quan điểm về “yêu” và chỉ ra cho chúng ta thấy yêu “dễ” như thế nào. Con người không thể không yêu và không thể khước từ tình yêu. Nhưng chúng ta cần được yêu trước khi yêu. Nếu không có năng lực yêu, chúng ta không có sức để yêu. Việc yêu như việc hít vào và thở ra vậy. Nhờ hít vào và thở ra, thân thể duy trì sự sống. Muốn yêu dễ trước hết phải dễ yêu (dễ thương). Thông qua câu chuyện tình yêu như định mệnh, giàu cảm xúc, gắn liền với Đấng Tối Cao của mình, tác giả Ngô Duy Cường nêu ra những quan điểm đầy tính triết học, sâu sắc nhưng cũng vô cùng giản dị, gần gũi về tình yêu. Đây là cuốn sách dành cho những ai không còn muốn trốn tránh tình yêu nữa.

Dành cho

- Những người sợ hãi tình yêu
- Những người muốn yêu tốt hơn
- Những người đang gặp khó khăn trong tình yêu cặp đôi, tình yêu gia đình, tình yêu bè bạn hay cả tình yêu với bản thân

Về tác giả

Author avatar
Mục sư Ngô Duy Cường
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
109/QĐLK-XBSĐT-NXBTrT ngày 24 tháng 10 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
3735-2022/CXBIPH/1-45/TrT
Số ISBN
978-604-340-484-5
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 227/LC-NXBTrT ngày 25 tháng 10 năm 2022
Công ty phát hành
Mục sư Ngô Duy Cường
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android