Giới thiệu nội dung

Kinh tế học truyền thống đo lường cách chúng ta chi tiêu thu nhập của mình, nhưng không đong đếm giá trị của tương tác con người - thành tố quan trọng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Clair Brown, giáo sư kinh tế tại Mỹ và một Phật tử, đã phát triển một mô hình tổng thể, một mô hình dựa trên quan niệm rằng chất lượng cuộc sống nên được đo lường bằng nhiều thứ hơn là thu nhập quốc dân. Brown cho rằng chúng ta cần xây dựng một nền kinh tế toàn diện hơn, trong đó bao gồm các yếu tố giá trị, tính bền vững và công bằng. Bổ sung cho những công trình của các nhà kinh tế học đi trước, Brown kết hợp tinh thần Phật giáo về sự phụ thuộc lẫn nhau, sự thịnh vượng chung và hạnh phúc để trình bày tầm nhìn của mình về một xã hội bền vững và thế giới từ bi. Lấy cảm hứng từ khóa học nổi tiếng mà Giáo sư Brown giảng dạy tại Đại học California, Berkeley, Kinh Tế Học Phật Giáo sẽ khiến chúng ta suy tư về từng hành động hàng ngày của mình, và đưa ra phương pháp để đánh giá xem hành động ấy ảnh hưởng đến hạnh phúc của những người xung quanh như thế nào. Bằng cách thay thế vòng quay vô tận của ham muốn bằng những hoạt động tập thể tích cực hơn, chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Dành cho

- Những người muốn áp dụng giáo lý đạo Phật vào kinh doanh
- Những ai tìm kiếm hòa bình, công bằng và bền vững môi trường
- Những nhà kinh doanh theo đạo Phật

Về tác giả

Author avatar
Clair Brown
United States

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
25/QĐLK-XBSĐT-NXB ngày 17 tháng 4 năm 2023
Số xác nhận đăng ký xuất bản
954-2023/CXBIPH/1-18/TrT
Số ISBN
978-604-340-643-6
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 26/LCĐT-NXBTrT ngày 18 tháng 4 năm 2023
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Tri Thức
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android