Giới thiệu nội dung

Lão Tử Tinh Hoa gồm 3 phần chính nói về Lão Tử, Đạo Đức Kinh và bàn luận về bộ tư tưởng vĩ đại của Đạo học phương Đông. Là cuốn sách tiếp nối của Lão Tử Đạo Đức Kinh, Lão Tử Tinh Hoa được Thu Giang Nguyễn Duy Cần viết để bàn luận, luận giải và mở rộng vấn đề trong Đạo Đức Kinh khi vận dụng vào xã hội hiện đại của Việt Nam.

Dành cho

- Những người yêu thích tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần
- Những người quan tâm tới triết học phương Đông
- Những người đã nghe Lão Tử Đạo Đức Kinh

Về tác giả

Author avatar
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
33/QĐ-NXBT ngày 11 tháng 5 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1115-2022/CXBIPH/3-74/Tre
Số ISBN
978-604-1-20887-2
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 31/LC-NXBT ngày 03 tháng 6 năm 2022
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android