Giới thiệu nội dung

Cuốn sách súc tích và ngắn gọn đúng nghĩa "nhập môn", bao quát toàn bộ các khái niệm, tư tưởng với định hướng rõ ràng. Đây là một bức tranh tổng thể mạch lạc dành cho những ai bắt đầu tìm hiểu về văn hoá Đông Phương. Nhập Môn Triết Học Đông Phương không phải là một cuốn sách giáo khoa về triết học. Ở đây, học giả Nguyễn Duy Cần bàn về những điểm đặc sắc và cốt lõi của triết học phương Đông: về khái niệm âm dương, triết học Phật - Lão - Trang. Nguyễn Duy Cần đề cao triết học nhất nguyên, coi những sự đối lập là bề mặt và bề trái của một chỉnh thể thống nhất. Đọc Nhập Môn Triết Học Đông Phương, ta nhìn thấy được một khía cạnh khác, ít gai góc và khô khan hơn của triết học, cũng như tìm thấy được vẻ đẹp muôn màu của triết học Đông phương.

Dành cho

- Những ai ham thích tìm hiểu văn hóa và triết học phương Đông
- Những ai muốn ngược về quá khứ, tiếp thu tri thức lỗi lạc của các nhà tư tưởng lớn trong lịch sử
- Bất kỳ ai có tư tưởng cởi mở trong việc tiếp nhận mọi nền văn hóa

Về tác giả

Author avatar
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
31/QĐ-NXBT ngày 11 tháng 5 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
86-2022/CXBIPH/23-10/Tre
Số ISBN
978-604-1-19773-2
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 29/LC-NXBT ngày 03 tháng 6 năm 2022
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android