Giới thiệu nội dung

Những Huyền Thoại là một cuốn sách học thuật, nghiên cứu về chính những "huyền thoại" được dân gian truyền miệng từ đời này sang đời khác. Cuốn sách gồm hai phần. Phần đầu lấy tiêu đề trùng với nhan đề của sách là “Những huyền thoại” tập hợp 53 bài ông viết từ 1954 đến 1956 về các vấn đề thời sự hàng ngày hết sức đa dạng ông quan sát và nghiền ngẫm trong xã hội Pháp; chất liệu của những bài viết ấy có thể là một bộ phim, một bài báo, một tấm ảnh ở trang bìa tờ tạp chí, một cuộc triển lãm... Phần thứ hai mang tiêu đề “Huyền thoại, ngày nay...” (Le mythe, aujourd’hui...) có thể xem như lời hậu bạt dài khép lại cuốn sách. Sự phê phán xã hội bộc lộ rõ nét trong Những Huyền Thoại. Barthes phê phán cái “xã hội chúng ta”, “môi trường ưu đãi của những biểu đạt huyền thoại”, nơi chốn của “một chế độ tư hữu nhất định”, “một trật tự nhất định”. Với Roland Barthes, huyền thoại làm con người chúng ta mù quáng không thể nhìn nhận rõ điều kiện lịch sử của chính mình, còn nghiên cứu về huyền thoại thì làm người ta nhìn rõ mọi thứ.

Dành cho

- Những người quan tâm đến nghiên cứu văn hóa xã hội
- Những người yêu thích sách triết học, xã hội học
- Những người muốn hiểu về tác động của "những huyền thoại" lên văn hóa

Về tác giả

Author avatar
Roland Barthes
France

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
27/QĐLK-XBSĐT-NXBTrT ngày 10 tháng 5 năm 2023
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1344-2023/CXBIPH/1-25/TrT
Số ISBN
978-604-340-659-7
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 28/LCĐT-NXBTrT ngày 15 tháng 5 năm 2023
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Tri Thức
Giá bán
299.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android