Giới thiệu nội dung

Paul-Michel Foucault (15 tháng 10 năm 1926 – 25 tháng 6 năm 1984) là một nhà triết học, nhà sử học tư tưởng, nhà văn, nhà hoạt động chính trị, và nhà phê bình văn học người Pháp. Các công trình học thuật của Foucault tập trung chủ yếu vào mối quan hệ giữa quyền lực và tri thức, và phương thức chúng được áp dụng nhằm kiểm soát xã hội thông qua các thể chế xã hội. Một số học giả coi Foucault là người theo trường phái cấu trúc luận và hậu hiện đại, tuy vậy bản thân ông chưa bao giờ thừa nhận chúng. Tư tưởng của ông đã có tầm ảnh hưởng tương đối lớn đến giới hàn lâm và điều này có thể được thấy rõ ở nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như nghiên cứu truyền thông, nhân chủng học, tâm lý học, xã hội học, tội phạm học, nghiên cứu văn hóa, lý luận văn học, chủ nghĩa nữ quyền, chủ nghĩa Mác và lý thuyết phê phán. Sách nói Những Nhà Tư Tưởng Lớn - Foucault Trong 60 Phút sẽ cung cấp cho bạn những thông tin ngắn gọn và dễ hiểu nhất về Foucault cùng tư tưởng triết học của ông.

Dành cho

- Những người yêu thích sách triết học
- Những người muốn hiểu về trường phát triết học của Foucault
- Những người quan tâm tới các nhà tư tưởng lớn của thế giới

Về tác giả

Author avatar
Walther Ziegler
Germany

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
32/QĐLK-XBSĐT-NXBTrT ngày 23 tháng 8 năm 2023
Số xác nhận đăng ký xuất bản
2855-2023/CXBIPH/3-41/TrT
Số ISBN
978-604-340-757-0
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 33/LCĐT-NXBTrT ngày 24 tháng 8 năm 2023
Công ty phát hành
Lưu Hồng Khanh
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android