Giới thiệu nội dung

Immanuel Kant (sinh ngày 22 tháng 4 năm 1724 – mất ngày 12 tháng 2 năm 1804) là một triết gia người Đức có ảnh hưởng lớn đến Kỷ nguyên Khai sáng. Ông được cho là một trong những nhà triết học có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay. Trong học thuyết của mình về chủ nghĩa duy tâm siêu việt, ông cho rằng không gian, thời gian và nhân quả đơn thuần là những thứ cảm nhận được; "Những vật tự thể" có tồn tại, nhưng bản chất của chúng lại không thể biết được. Theo quan điểm của ông, tâm trí tạo hình và cấu tạo nên kinh nghiệm, trong đó toàn bộ kinh nghiệm của con người đều chia sẻ các đặc điểm cấu trúc nhất định. Một trong những tác phẩm nổi bật nhất của ông, Phê Phán Lý Tính Thuần Túy, ông đề ra một giả thuyết tương đồng với Cách mạng Copernic trong đó nói rằng các sự vật trên thế giới có thể bị kích thích thông qua một tiên nghiệm ('trước đó'), và rằng do đó trực giác độc lập với thực tế khách quan. Sách nói Những Nhà Tư Tưởng Lớn - Kant Trong 60 Phút sẽ cung cấp cho bạn những thông tin ngắn gọn và dễ hiểu nhất về Kant cùng tư tưởng triết học của ông.

Dành cho

- Những người muốn hiểu về trường phát triết học của Kant
- Những người quan tâm tới các nhà tư tưởng lớn của thế giới
- Những người yêu thích sách triết học

Về tác giả

Author avatar
Walther Ziegler
Germany

Thông tin xuất bản:

Công ty phát hành
Lưu Hồng Khanh
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android