Giới thiệu nội dung

Sơn Nam là nhà văn nổi tiếng với các đầu sách biên khảo về vùng đất Nam Bộ, tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển vùng đất mới của Tổ quốc thông qua những biến động lịch sử từ ngày mở đất đến nay. Cả 3 tập sách trên của Sơn Nam đều đã được xuất bản từ những năm 60 - 70. Ở lần xuất bản này cũng không có gì khác hơn ngoài việc tập hợp và giới thiệu cả ba tập sách trên trong cùng một ấn phẩm nhằm giới thiệu với bạn đọc những nét riêng của Nam Bộ trong ngôi nhà chung Việt Nam trong những sinh hoạt lễ đám hội hè, các thủ tục của quan, hôn tang, tế, lễ cùng những dẫn chứng thú vị về nguồn gốc hình thành và phát triển của nó.

Dành cho

- Những người muốn tìm hiểu về miền Nam Việt Nam
- Độc giả yêu thích tác giả Sơn Nam
- Những người muốn tìm hiểu về phong tục, tập quán Việt Nam

Về tác giả

Author avatar
Sơn Nam
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
293/QĐ-NXBT ngày 01 tháng 06 năm 2023
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1551-2023/CXBIPH/3-75/Tre
Số ISBN
978-604-1-23515-1
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 282/LC-NXBT ngày 21 tháng 06 năm 2023
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
179.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android