Giới thiệu nội dung

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu Phật học không chỉ giới hạn trong phạm vi các trường Đại học, các hội đoàn chuyên môn, mà đã lan ra đến nhiều tầng lớp trong xã hội. Nhiều cuốn sách về Phật học đã ra đời, với nhiều trình độ khác nhau để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật giáo. Có thể coi Phật Học Tinh Hoa là một cuốn sách đại cương triết học Phật giáo hoặc nhập môn Phật học. Cuốn sách đưa đến những kiến thức khái quát về Phật giáo, tông phái và những lý luận của nhà Phạt, là tiền đề vững chắc để thính giả có thể tìm hiểu sâu hơn về Phật giáo và Triết học Phương Đông. Tác giả Nguyễn Duy Cần cũng khuyến khích mỗi người tự suy nghĩ và phản biện trong quá trình tu tập. Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại - Ấn Độ - và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông. Trải qua nhiều thế kỷ, với những biến động, thăng trầm, dù bị chia rẽ thành nhiều tông phái với nhiều lập trường giáo lý khác nhau nhưng Phật giáo vẫn giữ vững tinh thần chủ đạo của mình: từ bi, hỷ xả, khoan dung, đại lượng. Có lẽ vì thế mà Phật giáo luôn có chỗ đứng trong cộng đồng và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, như kết hợp với tín ngưỡng dân gian, hoặc với Nho giáo và Đạo giáo.

Dành cho

- Những người bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo và giáo lý nhà Phật
- Những ai muốn nắm bắt hệ thống tư tưởng Phật giáo để tiến vào mực độ cao hơn của Phật học

Về tác giả

Author avatar
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
25/QĐ-NXBT ngày 11 tháng 5 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
86-2022/CXBIPH/16-10/Tre
Số ISBN
978-604-1-19766-4
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 23/LC-NXBT ngày 03 tháng 6 năm 2022
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android