Giới thiệu nội dung

Phê Phán Năng Lực Phán Đoán là quyển Phê phán thứ 3 và, như Kant nói trong lời tựa của lần xuất bản thứ nhất, “với công trình này, tôi đã hoàn tất toàn bộ công cuộc phê phán của mình”. Hai quyển trước là Phê Phán Lý Tính Thuần Túy nhằm trả lời câu hỏi “Tôi có thể biết gì?” và Phê Phán Lý Tính Thực Hành - trả lời câu hỏi “Tôi phải làm gì?”. Câu hỏi thứ 3 “Tôi có thể hi vọng gì?” được Kant trả lời trong các bài viết và các công trình nghiên cứu tương đối ngắn viết về triết học lịch sử và triết học tôn giáo. Quyển Phê phán thứ 3 là cầu nối cho cả ba câu hỏi trên, và tìm cách trả lời cho câu hỏi thứ tư, bao trùm ba câu hỏi trên do chính Kant đặt ra: “Con người là gì?” bằng cách gợi lên vấn đề mới: Tôi có thể cảm nhận và suy tưởng như thế nào về bản thân và thế giới xung quanh mình. Vì thế, tác phẩm này được đánh giá như một “viên đá đỉnh vòm” của toàn bộ tòa nhà triết học của Kant, với đóng góp về mặt phương pháp luận cho việc thúc đẩy luân lý và nghiên cứu về khoa học tự nhiên.

Về tác giả

Author avatar
Immanuel Kant
Germany

Thông tin xuất bản:

Công ty phát hành
BÙI VĂN NAM SƠN
Giá bán
449.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android