Giới thiệu nội dung

Sơ Học Luân Lý được viết với ngôn từ đơn giản, dễ hiểu, rõ ràng và đầy tôn trọng với bạn đọc nhỏ tuổi mà Trần Trọng Kim nhắm đến - học sinh tiểu học, không chỉ ở cách xưng hô (gọi bằng “Anh”) mà còn được thể hiện qua cách tác giả chú thích những từ mới, “để ai xem không thể lầm lẫn được” như ông nói ở lời tựa. Trần Trọng Kim trò chuyện bằng 4 loại luân lý: với gia tộc, với học đường, với bản thân và với xã hội. Trong mỗi loại ông phân ra nhiều phần, trong mỗi phần có nhiều mục nhỏ. Cuối phần hoặc mục có đoạn toát yếu (tóm tắt) và đầu bài (đề bài) cho học trò nhớ bài và tập suy nghĩ. Trần Trọng Kim nêu quan điểm, việc hiểu về luân lý là rất quan trọng trong giáo dục, nên chương trình của Chính phủ đặt ra phải để luân lý đứng trên các mục khác. “Sách luân lý tất là sách thiết yếu cho học trò đi học, ngày ngày phải giở ra mà xem cho hiểu rõ những điều thầy đã giảng dụ ở học đường về những việc nhân nghĩa, đạo đức của người ta là thế nào. Những điều đó, ta có thể hiểu biết rõ ràng thì mới có thể sửa đổi được cái cách ăn ở của mình cho phải đạo thường, và mới di dưỡng được những tính tình của mình cho nên người có phẩm hạnh”.

Dành cho

- Những ai quan tâm đến việc giáo dục con trẻ, bằng việc tham khảo các tài liệu quý của người xưa.
- Những ai muốn tìm hiểu thêm về những công trình nghiên cứu của Trần Trọng Kim.
- Những ai muốn tìm một cuốn sách nhẹ nhàng, dễ hiểu về đạo lý đời thường.

Về tác giả

Author avatar
Trần Trọng Kim
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
22/QĐLK-XBSĐT-NXB ngày 23 tháng 5 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1604-2022/CXBIPH/4-20/TrT
Số ISBN
978-604-340-335-0
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 140/LCSĐT-NXBTrT ngày 26 tháng 5 năm 2022
Công ty phát hành
Fonos
Giá bán
Miễn phí
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android