Giới thiệu nội dung

Suối Nguồn Tâm Linh là bước vào cuộc sống, từng ngày buông thả tâm và trí trôi theo dòng “nhân duyên, sinh khởi” để sau đó rước lấy sợ hãi, bám víu cái giả hư và quan niệm sai lầm về tự ngã. Ajahn Chah, bậc minh triết nổi tiếng Á Đông, đã nhấn mạnh: “Giáo pháp tự nó phát khởi phù hợp với nhu cầu tức thời, nó phải sống trong hiện tại mới thực sự là chánh pháp”. Từ quan niệm đó, nội dung những bài thuyết pháp của ngài nhắc nhở thính chúng phải sẵn sàng nhìn vào tâm của mình, cố gắng “bơi ngược dòng” để tìm về Suối Nguồn Tâm Linh, để giải thoát khỏi những ràng buộc của trần thế. Đạt đến cảnh giới ấy, bạn sẽ sống trong giáo pháp, chạm được ranh giới của “sự giải thoát, trải rộng tâm thanh tịnh để hòa vào niềm an lạc thênh thang”.

Về tác giả

Author avatar
Ajahn Chah
Thailand

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
29/QĐLK-XBSĐT-NXBTrT ngày 16 tháng 04 năm 2024
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1029-2024/CXBIPH/9-24/TrT
Số ISBN
978-604-484-238-7
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 59/LC-NXBTrT ngày 17 tháng 04 năm 2024
Công ty phát hành
Văn Lang
Giá bán
229.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android