Giới thiệu nội dung

Thực Hành Theo Luận Đại Thừa Khởi Tín là cuốn sách về những triết lý và nguyên tắc tu tập theo Luận Đại Thừa Khởi Tín - đề cập đến những pháp môn làm nên con đường Đại Thừa, con đường Bồ Tát. Luận có tên là Đại Thừa Khởi Tín, vì luận giảng về Nền tảng và Quả của tất cả tông phái Đại thừa, kể cả Mật thừa, tức là “Pháp thân của tất cả chư Phật”. Luận đã giảng dạy đầy đủ cả Ba thân Phật: Pháp thân, Báo thân và Ứng thân hay Hóa thân. Tuy nhiên, những lời bình giảng ở đây hẳn là chưa đủ. Trong phần bình giảng, tác giả chú trọng vào sự thực hành, cho nên đã lặp lại nhiều lần những chữ trong luận: niệm, lìa niệm, phân biệt, vô tướng, vô niệm, vô trụ, huân tập, tùy thuận, tương tư. Mỗi người tu tập có thể tìm thấy những đoạn, những câu trong luận để tự mình khai phá qua thực hành để càng ngày càng mở rộng con đường thẳng đến thực tại Chân Như.

Dành cho

- Những người hứng thú với Phật pháp, đặc biệt là nhánh Luận Đại Thừa Khởi Tín.
- Những người quan tâm tới việc tu tập và thực hành theo đạo Phật.
- Những người quan tâm tới tôn giáo nói chung.

Về tác giả

Author avatar
Đương Đạo Nguyễn Thế Đăng
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
136/QĐLK-XBSĐT-NXB ngày 24 tháng 11 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
4103-2022/CXBIPH/26-48/TrT
Số ISBN
978-604-340-515-6
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 254/LCĐT-NXBTrT ngày 25 tháng 11 năm 2022
Công ty phát hành
Thiện Tri Thức
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android