Giới thiệu nội dung

Tìm Lại Chính Mình là một trong những tác phẩm hay của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con người hiện đại. Toàn bộ cuốn sách chia thành bốn phần lớn gồm: (1) La bàn định hướng cuộc đời, (2) Giải thoát cho mình, (3) Tìm về âm thanh nội tại, (4) Khẳng định bản thân, trưởng thành và thể nhập vô ngã. Là bậc thầy hướng dẫn đời sống tâm linh của xã hội đương đại, Hòa thượng Thánh Nghiêm không giống với những tác giả bình thường khi chỉ bàn luận đến thành công và trưởng thành của mỗi cá nhân. Xuất phát từ tầm nhìn vĩ mô, ngài cho rằng khi con người xác định được phương hướng đúng đắn, hòa mình vào mục tiêu chung của nhân loại, tự nhiên sẽ định vị được bản thân, không đi lệch hướng. Hơn nữa, trưởng thành của cả nhân loại, thành công của cá nhân chính là sự trưởng thành của cả nhân loại, thành công của cá nhân là thành công của toàn xã hội, cá nhân và tập thể không mâu thuẫn đối lập mà tác động qua lại, bổ trợ cho nhau. Nếu không có trí tuệ uyên thâm, hiểu biết cuộc đời thì Thích Thánh Nghiêm sẽ không thể có được tầm nhìn rộng lớn và sâu sắc như thế. Tìm Lại Chính Mình là kết tinh của tâm từ mẫn, trí xuất trần, giúp chúng ta tìm lại về bản lai diện mục, đối diện với chính mình.

Dành cho

- Những ai muốn tìm đọc bộ sách Phật pháp của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
- Những ai muốn khám phá mục đích, ý nghĩa và giá trị của cuộc sống
- Những ai muốn hiểu rõ bản thân để trưởng thành hơn, để không lạc lối trong sự mơ hồ, hoài nghi

Về tác giả

Author avatar
Thích Thánh Nghiêm
Taiwan, Province of China

Thông tin xuất bản:

Công ty phát hành
Thái Hà Books
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android