Giới thiệu nội dung

Trang Tử Tinh Hoa là cuốn sách được tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và viết lại từ những ghi chép, bài học về Văn Minh của Trang Tử - một triết gia theo lý thuyết của Đạo giáo Trung Hoa. "Văn minh mà thiên hạ ngày nay đang tôn sùng và đeo đuổi là một thứ Văn Minh lượng, lấy sự “tiến bộ” làm lý-tưởng; còn Văn Minh của Trang Tử chủ trương là một thứ Văn Minh phẩm, lấy sự “tận thiện” làm lý tưởng. Hai thứ Văn Minh ấy có nhiều điểm bất đồng, rất khó mà dung hòa với nhau. Cho nên, có kẻ cho rằng đem tư tưởng Trang Tử mà nói ra buổi này, phải chăng sẽ không bổ ích gì cho thiên hạ phần đông, có khi còn là một việc làm trái thời là khác nữa cũng không chừng. Học thuyết Trang Tử không thể được hiểu theo cách chúng ta hiểu về nền văn minh Cơ giới gần như tột độ hiện nay. Trước hết, ta phải xem nó như một tâm học (huyền học) hơn là một triết học suông của Lý trí, nghĩa là chẳng phải chỉ học nó như ta nghiên cứu học hỏi các học thuyết khác bằng Trí, mà phải dùng đến Tâm để ngộ nó, nghĩa là sống với nó. Nếu không “sống với nó”thì học nó, chẳng qua là một cuộc mua vui cho trí não nhất thời, không bổ ích gì cho đời sống tinh thần, mà ta cũng không làm sao hiểu nó cho thấu đáo được nữa." (Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần)

Dành cho

- Những người quan tâm tới Đạo giáo Trung Quốc
- Những người yêu thích tác phẩm của Thu Giang Nguyễn Duy Cần
- Những người quan tâm tới những triết lý phương Đông cổ xưa và cách chúng được áp dụng trong thời hiện đại

Về tác giả

Author avatar
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
Viet Nam

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
32/QĐ-NXBT ngày 11 tháng 5 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1115-2022/CXBIPH/1-74/Tre
Số ISBN
978-604-1-20885-8
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 30/LC-NXBT ngày 03 tháng 6 năm 2022
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android