Giới thiệu nội dung

Từ Mỹ Học Đến Các Loại Hình Nghệ Thuật là một cuốn sách triết học về nghệ thuật, chứa đựng bảy công trình quan trọng của Diderot trong văn học và cái đẹp như sau: (1) Luận về cái đẹp; (2) Về những tác gia và các nhà phê bình; (3) Những tùy bút về hội họa; (4) Châm biếm 1; (5) Tán dương Richardson; (6) Trò chuyện với Dorval về Đứa con hoang; (7) Ý kiến ngược đời về diễn viên. Cuốn sách này mang nặng những triết lý về cái đẹp từ thế kỷ 17, và vẫn chứng minh được sự trường tồn của những triết lý này cho tới ngày hôm nay.

Dành cho

- Những người yêu thích việc phân tích văn học và nghệ thuật.
- Những người quan tâm tới triết học, đặc biệt là triết học trong văn học và nghệ thuật.
- Những người muốn tìm hiểu về những trường phái triết học trong nghệ thuật khác nhau ở những thế kỷ trước.

Về tác giả

Author avatar
Denis Diderot
France

Thông tin xuất bản:

Nhà xuất bản điện tử
NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
Số quyết định xuất bản
19/QĐLK-XBSĐT-NXB ngày 23 tháng 5 năm 2022
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1604-2022/CXBIPH/1-20/TrT
Số ISBN
978-604-340-332-9
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 137/LCSĐT-NXBTrT ngày 26 tháng 5 năm 2022
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Tri Thức
Giá bán
229.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android