Giới thiệu nội dung

Sách nói Từ Tơ Lụa Đến Silicon là tập hợp những nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của 10 nhân vật có nhiều ảnh hưởng, tạo ra những bước ngoặt trong sự phát triển của lịch sử thế giới, bao gồm: Gengis Khan, hoàng tử Henry, Robert Clive, Mayer Amschel Rothschild, Cyrus Field, John D. Rockefeller, Jean Monnet, Magaret Thatcher, Andrew Grove, Đặng Tiểu Bình và dự đoán về những con người xuất chúng còn chưa xuất hiện. Không chỉ đề cập đến lịch sử mà Từ Tơ Lụa Đến Silicon còn bàn về những việc họ làm xét ở góc độ người quản lý hiện đại. Chính vì vậy, những gì được bàn luận ở sách nói này còn mang tính ứng dụng cho cả hiện tại và tương lai của nền kinh tế thế giới.

Dành cho

- Bất kỳ ai quan tâm đến khoa học chính trị và kinh tế
- Những người yêu thích lịch sử
- Những người đang đi tìm nguồn cảm hứng để tạo ra những thay đổi cho xã hội

Về tác giả

Author avatar
Jeffrey E. Garten
United States

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
27/QĐ-NXBT ngày 12 tháng 05 năm 2021
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1242-2021/CXBIPH/36-77/Tre
Số ISBN
978-604-1-18940-9
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 27/LC-NXBT ngày 18 tháng 05 năm 2021
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
179.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android