Giới thiệu nội dung

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11 công ty nhảy vọt lên vĩ đại. Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty (từ công ty có nền tảng và xuất phát tốt đến những công ty mới khởi nghiệp), và mọi lĩnh vực ngành nghề. Đây là cuốn sách nên đọc đối với bất kỳ lãnh đạo hay quản lý nào!

Dành cho

- Nhà đầu tư, nhà quản lý muốn đưa công ty từ tốt đến vĩ đại
- Doanh nhân muốn tạo dựng một công tư khởi nghiệp vĩ đại.
- Bất kỳ ai tò mò điều gì tạo nên những nhà lãnh đạo vĩ đại, văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời và chiến lược xuất sắc.

Về tác giả

Jim Collins
Jim Collins còn là đồng tác giả của hai quyển sách nổi tiếng Xây Dựng Để Trường Tồn và Vĩ Đại Do Lựa Chọn. Sách của ông đã bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới. Ông vừa là người học vừa là người dạy về lãnh đạo và về những điều khiến cho một công ty vĩ đại trường tồn. Ông có bằng cử nhân toán học và bằng MBA tại Đại học Stanford, và bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Colorado và trường sau đại học về quản trị Peter F. Drucker - thuộc Đại học Claremont.

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
11/QĐ-NXBT ngày 14 tháng 04 năm 2021
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1242-2021/CXBIPH/13-77/Tre
Số ISBN
978-604-1-18917-1
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 11/LC-NXBT ngày 22 tháng 04 năm 2020
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày