Giới thiệu nội dung

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa một công ty Từ Tốt Đến Vĩ Đại. Sách nói này chứa đựng những tinh hoa nghiên cứu, những ca thực tế trong kinh doanh mà Jim cùng nhóm nghiên cứu đã được chứng kiến ở các công ty. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể qua 11 công ty nhảy vọt lên vĩ đại. Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty (từ công ty có nền tảng và xuất phát tốt đến những công ty mới khởi nghiệp), và mọi lĩnh vực ngành nghề. Đây là cuốn sách nên nghe đối với bất kỳ lãnh đạo hay quản lý nào!

Dành cho

- Bất kỳ ai tò mò điều gì tạo nên những nhà lãnh đạo vĩ đại, văn hóa doanh nghiệp tuyệt vời và chiến lược xuất sắc
- Nhà đầu tư, nhà quản lý muốn đưa công ty từ tốt đến vĩ đại
- Doanh nhân muốn tạo dựng một công tư khởi nghiệp vĩ đại

Về tác giả

Author avatar
Jim Collins
United States

Thông tin xuất bản:

Số quyết định xuất bản
11/QĐ-NXBT ngày 14 tháng 04 năm 2021
Số xác nhận đăng ký xuất bản
1242-2021/CXBIPH/13-77/Tre
Số ISBN
978-604-1-18917-1
Nộp lưu chiểu
Tờ khai lưu chiểu số 11/LC-NXBT ngày 22 tháng 04 năm 2020
Công ty phát hành
Nhà xuất bản Trẻ
Giá bán
129.000₫ - Tip nhỏ: Bạn có thể tham gia Hội viên Fonos để tiết kiệm đến 50% khi mua sách. Chi tiết xem tại ứng dụng.
Background image
Image phone
Người bạn âm thanh đồng hành cùng bạn mỗi ngày
Download app IOS
Download app Android